Tyto stránky jsou určeny pro rodiče dětí, kteří mají potíže s učením a chtěli by pomoci při cestě hledání, jak na to?

A pochopitelně jsou určeny i pro pedagogické pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají.

Jsou zde prezentovány nabídky pro školy, pomůcky a metodické materiály, které mohou sloužit ke zlepšení motivace a výsledků ve vzdělávání.

Tyto stránky mohou využít i cizinci potřebující pomoc s výukou češtiny.

Vymezení obsahu pojmů:              

Dyslexie

můžeme chápat v užším slova smyslu, jako poruchu čtení, určité oslabení specifických funkcí, které brání naučit se číst a tím i vzdělávat v širším slova smyslu jako potíže s učením při dobrých rozumových předpokladech.


Logopedie

obor speciální pedagogiky, zabývající se nápravou vad řeči.

 
Vzdělávání

Schopnost získávat poznatky, ukládat je a umět je využívat v běžném životě.

 

Potíže s učením

Překážky, které brání při získávání nových poznatků mohou být způsobeny:

 • nedostatečnou motivací
 • nepodnětným prostředím
 • oslabením psychckých funkcí
 • nedostatečnou spoluprací mozkových hemisfér
 • slabou sebedůvěrou
 • nepodporujícím prostředím

 
Styly a strategie  učení

 • Styly učení vychází z genetické výbavy člověka, dají se rozvíjet a obohacovat
 • Strategie učení jsou cesty, které jsou částečně nastaveny, dají se však rozšiřovat a vyhledávat nejvhodnější

 
Pomůcky a metodické listy ke vzdělávání

 • Barevná čeština pro děvčata a chlapce I. díl, soubor tabulek a pracovních listů –  karty ve foliích, jsou určeny pro žáky kteří potřebují porozumět českému jazyku jinou cestou
 • Metodický list – Jak pracovat s dětmi s LMD / volně ke stažení/
 • Metodický list -  Jak se učit /zásady pro učení/

 

Žáci SPU a SPCH

 • Žáci s SPU –  se specifickými poruchami učení
 • Žáci s SPCH –  se specifickými poruchami chování

Ve většině případů jsou poruchy chování vyplývající z potíží v učení – tzn. sekundární.