Akreditace MŠMT

Kurz č. 1.

Primární logopedická prevence

 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a 1.st. ZŠ, celkem hodin

Anotace: V kurzu budou frekventanti formou přednášek a praktických činností seznámeni s možností prevence vzniku vad řeči a podporou rozvoje komunikačních dovedností u dětí v MŠ a žáků I.st. ZŠ.

 

Forma: Seminář s workshopy a praktickým cvičením

Cena pro jednoho účastníka:.......................... /

-

 

Kurz č.2

Efektivní podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na SOŠ

 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky na SOŠ – 22 výukových hodin

 

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen k doplnění speciálních znalostí a praktických dovedností pro práci se žáky se specifickými poruchami určení a chování. Pedagogové budou seznámeni s vhodnými strategiemi a styly učení i jejich využití při domácí přípravě žáků.

 

Forma: seminář s workshopy a praktickými ukázkami

 

Cena pro jednoho účastníka:.................................../

 

Další kurzy (akreditace ukončena)

 

KURZ č.1

1/ Reedukační činnost pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení ( dále jen SPU)

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky I.stupně ZŠ- celkem 22 výukových hodin

Anotace: Vymezení základních pojmů, analýza zprávy ze  speciálně pedagogického  a psychologického vyšetření, organizace péče, tvorba IVP, spolupráce s rodinou, efektivní postupy reedukační péče u žáků s SPU, stimulační programy a programy prevence.

Forma: Seminář s worshopy a praktickými ukázkami.

Cena pro jednoho účastníka: 2 000,- Kč

KURZ č.2

4/  Reedukační  činnost v péči o žáky s SPU ( specifickými poruchami učení) a hledání cesty, jak se učit 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky II.stupně ZŠ- celkem 22 výukových hodin

Anotace: V kurzu pro pedagogické pracovníky budou frekventanti formou přednášek a praktických činností seznámeni se speciálně nápravnou péčí u žáků s SPU a možnostmi, jak jim pomoci při dalším vzdělávání.

Forma: Seminář s worshopy a praktickými ukázkami.

Cena pro jednoho účastníka: 2 000,- Kč

KURZ č.3

3/  Efektivní podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky  středních  škol- celkem 22 výukových hodin

Anotace: Vzdělávací program je zaměřen na získání základních i speciálních znalostí a praktických dovedností práce se žáky s SPU a SPCh při učení. Pedagogové budou vedeni k vytváření vhodných strategií s využitím vhodných učebních stylů při učení těchto žáků na střední škole i při  jejich domácí přípravě.

Forma: Seminář s worshopy a praktickými ukázkami.

Cena pro jednoho účastníka: 2 000,- Kč

 

4/ Cesta, jak pomoci ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování na 1.stupni ZŠ    

Anotace: Specifičnost a charakteristika  žáků s SPU a SPCH z pohledu pedagoga a lektora, zkušenosti z diagnostiky těchto žáků. Styly učení a jejich využití u žáků s SPU a SPCH na 1.st.  ZŠ, vhodné výukové strategie, systémy hodnocení a sebehodnocení žáků. Vytváření praktických  dovedností žáků, a jejich využití při domácí přípravě.

Forma: Seminář se zážitkovým programem

Hodinová  dotace: 5 hodin ( s možností  rozdělení do 2 částí )

Cena pro jednoho účastníka: 700, - Kč

 
5/ Cesta, jak pomoci ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování na 2.stupni ZŠ      

Anotace: Specifičnost a charakteristika  žáků s SPU a SPCH z pohledu pedagoga a lektora, zkušenosti z diagnostiky těchto žáků. Styly učení a jejich využití u žáků s SPU a SPCH na 2.st.  ZŠ, vhodné výukové strategie, systémy hodnocení a sebehodnocení žáků. Vytváření praktických  dovedností žáků, a jejich využití při domácí přípravě.

Forma: Seminář se zážitkovým programem

Hodinová  dotace: 5 hodin ( s možností  rozdělení do 2 částí )

Cena pro jednoho účastníka: 700, - Kč

 

U všech těchto vzdělávacích programů  obdrží frekventanti  osvědčení .