Kurz češtiny

Rodičům dětí cizinců  /děti ve věku 4-7 let/

Nabízíme

Kurz češtiny „Duháček“

 

Program je sestavený z her a činností, zaměřený na rozvoj slovní zásoby, psychických funkcí, spojený s pohybem, malováním, doprovázený písničkami a říkadly.

 

ZAHÁJENÍ PROGRAMU:       8. LISTOPADU 2013

 

KDE?          Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Vinohrady, Římská 27

ČAS? I.skupina od 14:00- 15:00 hodin

          II.skupina od 15:30- 16:30 hodin

 

Cena celého kurzu (30 lekcí)

5.800,-,-Kč+ pracovní listy 200, Kč

 

Kde je možné se přihlásit? Email: jit.dombi@seznam.cz, mobil 603 164 554

                                                       www.viagnosis.cz

 

Přihlášky odevzdat v MŠ paní učitelce nebo poslat emailem:

 

Jméno dítěte………

 

………………………….bydliště…………………………………………………

 

 

Kurz č. I.- pátek od 14:00 – do 15:00 hodin   (nevhodné škrtněte)

 

Kurz č.II.- pátek od 15:00 – do 16:00 hodin

 

Datum:………………….                Podpis rodičů……………………………………………

 

                                  Mobil matka………………………………otec………………………..