- speciálně pedagogické poradenství

- diagnostika a odstraňování potíží v učení a v řeči

- styly učení – hledání cesty, jak se efektivně učit ( pro žáky ZŠ, studenty SŠ, VŠ

- výuka češtiny pro cizince ( i děti)

- předškolní příprava pro ZŠ

- přednášky , semináře, zážitkové workshopy pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ ( „práce se sborovnou“)

Mgr. Jitka Dombiová

  • Střední pedagogická  škola v Přerově, učitelství pro MŠ,
  • PdF UP Olomouc- obor učitelství pro 1. st. ZŠ, 3 leté rozšiřující studium speciální pedagogiky, obor logopedie – PdF UP Olomouc,
  • 4 semestrální studium psychologie pro speciální pedagogy na FF UK Praha,
  • kurzy v oblasti komunikace,  reedukace SPU,  prevence vad řeči ad.

 

Praxe: 34 let ve školství – učitelka MŠ, ZŠ, Speciální ZŠ, zakladatelka a ředitelka školy pro žáky s poruchami učení a vadami řeči v Šumperku, dříve Speciální ZŠ J. A.Komenského, ( dnes Schola Viva,o.p.s.), vedoucí SPC pro vady řeči a SPU, 12 let speciální pedagog v PPP, Centrum podpory inkluzivního vzdělavání (CPIV), metodik projektu VIP II-IPPP ČR Praha, metodik projektu SPC Pramínek - Centrum vzdělávání a poradenství pro žáky se specifickými potřebami, Šumperk.

 

Lektorská  čínnost: -  zaměřená na  rozvoj řeči, prevence vad výslovnosti, prevence a reedukace SPU, vzdělávací kurzy pro asistenty pedagoga,  vzdělávací akce určené pro pedagogy,logopedy,vychovatele, rodiče,studenty PdF. 

 

Publikační  činnost v místním a odborném tisku, zaměřené na  prevenci vad řeči, rozvoj slovní zásoby, na prevenci a reedukaci SPU, články určené pro pedagogické pracovníkypro učitele, rodiče, odbornou veřejnost.

Řada metodických listů pro učitele - jak pracovat s dětmi s LMD ( ADD, ADHD), pro nápravu SPU, prevence vad řeči, didaktické pomůcky.