Otázky a odpovědi

Paní magistro, prosím Vás poraďte mi, nevím jak pomoci synovi, špatně se učí básničky, nepamatuje si je?

Je možné, že chlapce není verbální typ a může mít poněkud slabší sluchovou paměť. Hledejme cestu:
Můžeme vyzkoušet několikrát předčítat rýmy a ke každému si nakreslit obrázek - jako symbol.
Nebo společné učení - on 1.verš, Vy 2.verš.
Možná, že mu pomůže si celou básničku postupně opsat a přitom si ji nahlas říkat.
Nebo si celou báseň postupně rozanalyzovat - vysvětlit po částech o co v ní jde a nahlas ji několikrát přečíst, toto učinit několikrát za den.
V každém případě je dobré procvičovat sluchovou paměť, která je dnes dosti oslabena

Moje dcera má potíže při učení malé násobilky, nemůže si zapamatovat již násobilku 3. Poradíte mi?

Každý z nás jsme trochu jiný - někdo si pamatuje více sluchem, jiný více zrakem, jiný spíše pohybem atd.
Zkuste si společně s dcerkou vyrobit kartičky všech spojů k násobilce např. 0.3 a z druhé strany 0, další kartička 1.3 a z druhé strany 3 ( tedy celkem 11 kartiček - vždy z druhé strany výsledek)
Ptejte se ji na celé spoje i kombinaci dělení ( opakem násobení je dělení ). Postupně vylučujte spoje, které si pamatuje a ponechejte stále méně kartiček. Ty, které se hůře zapamatují procvičte příští den, popř. celé spoje umístěte na nástěnku, před její oči v pokojíčku 1.3 = 3, 3:3 = 1, atd.

Moje dcera píše špatné diktáty, především zapomíná háčky a čárky, co si máme počít?

Podívejte se maminko jak píše - pokud pomaleji a jednotažným způsobem? Pak to změňte. Ať se naučí psát háčky a čárky přímo nad písmenka.
Je však možné, že délky nestačí vnímat a nebo je nerozlišuje. Pak je vhodné speciální cvičení - od vnímání s rozlišováním tonů ( hra na flétnu, trumpetu -hračka, dětskou foukací harmoniku, nebo jen zpívat lá-la, např. může cvičit,  když zahrajete dlouhý tón - stoj, krátký tón dřep, atd.
Nebo můžete využít tzv. morseovku - zapisuje táta /. Nebo poproste paní učitelku ve škole o spolupráci.