Metodické listy a materiály:

Metodický  listy a materiály: 

Začátky nápravy dětí s  SPU      cena   35,- Kč

Jak pracovat s dětmi s LMD (ADHD,ADD) a poruchami chování? 15,- Kč

Metodika průpravných cvičení  pro rozvoj řeči   35,- Kč