Reference

Vřelé poděkování

18.05.2011 10:10

Děkuji za laskavou péči o našeho syna Pavlíka. Každý den pozoruji pokroky díky péči paní Mgr. Dombiové.

 Zdeňka ze Šumperka

Díky

18.05.2011 10:05

Můj Honzík byl skoro nemluvící dítě v 5 letech. Teprve p. Dombiová poznala, že jde o výrazně nerovnoměrně rozvinuté schopnosti, inteligentní dítě s poruchou autistického spektra a nasměrovala nás na vyšší diagnostické pracoviště.
Díky dalšímu odbornému vedení se náš syn velmi zlepšuje a navštěvuje speciální MŠ. Moc ji za to děkujeme. Horákovi z Velkých Losin.

Děkujeme

18.04.2011 10:05

Nevěděla jsem, že učení se pravidlům pravopisu se dá naučit i jinou -zábavnější cestou. Metoda paní Mgr. Jitky Dombiové , Barevná čeština nás nejen povzbudila, ale pomohla mojí dceři v lepší orientaci v pravopise, k logickému pochopení a správné využití pravopisných pravidel v diktátech. Děkujeme, manželé Novotní

Poděkování

12.02.2011 17:02

 

Děkuji Mgr. Dombiové za nápravu řeči a pomoc s učením u mého chlapce Roberta, denně nás překvapuje svými výsledky v učení. Dáša ze Šumperka