VIAGNOSIS

nabízí zájemcům z řad dětí, rodičů a dalších spolupracovníků tyto aktivity: 

  • Zajišťuji a provádím pomoc v doučování v českém jazyce, matematice i v cizím jazyce a i v dalších předmětech dle potřeb žáka, studenta.
  • Učím Český jazyk u dětí i dospělých cizinců.
  • Provádím přednášky o Logopedii a Dyslexii pro pedagogicé pracovníky přímo na školách

 

Je možné vybrat si nápravný materiál pro český jazyk i některé další pomůcky, popř. se poradit, jak s dítětem pracovat .


Těším se na osobní setkání s Vámi.            

  Mgr. Jitka Dombiová - speciální pedagog v oboru logopedie
  mobil : 775 312 135